Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden

Onze vastgoedaanbiedingen worden enkel ten titel van inlichting aangeboden en hebben geen enkele contractuele waarde, en eventuele fouten, prijsveranderingen, terugtrekking van de site of verkoop, kunnen ons nooit aangerekend worden.


De vermelde prijzen zijn de prijzen die door de eigenaar-verkopers worden gevraagd, hierin zijn geen belastingen, kosten en erelonen van de notaris begrepen.


De door ons gegeven informaties zijn ter goeder trouw gegeven, ten titel van algemene inlichting en zonder enige schulderkenning.


Alles wat zich op onze site bevindt (teksten, foto's, tekeningen, enz) heeft als doel ons cliënteel te informeren. Wij ontkennen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot het eventuele gebruik van desbetreffende gegevens.